Slide background

Prosjektressurs

Vi tilbyr høyt kvalifisert personell innen prosjektstyring og ledelse:

- Prosjektledelse
- Prosjektstyring
- Anskaffelser/kontrakt
- Kvalitetsstyring og Helse, Miljø og Sikkerhet

Slide background

Rådgivning

- Prosjektledelse og prosjektrådgivning
- Prosjektevaluering
- Porteføljestyring av prosjekter
- Kurs i praktisk prosjektledelse
- Andre konsulenttjenester

Slide background

Prosjektgjennomføring

Albatross Prosjektledelse kan tilby skreddersydd prosjektorganisasjon for gjennomføring av prosjekter i samarbeid med alliansepartnere.

Ledige stillinger

Albatross Prosjektledelse AS

Albatross Prosjektledelse AS er et uavhengig rådgivings- og konsulent selskap, med formål å tilby tjenester og produkter innen prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Les mer »